Quesada Pacheco, Miguel Ángel, Departamento de Lenguas Extranjeras (Institutt for framandspråk), Facultad de Humanidades (Det humanistiske fakultet), Universidad de Bergen (Universitetet i Bergen), HF-Bygg, Sydnesplass 7, N-5007 Bergen, Norway