Paiva Boleo, Manuel de. Os estudos de lingüística románica na Europa e na América desde 1939 á 1948. Suplemento bibliográfico da ''Revista Portuguesa de Filología'', Vol. I., organizado por Manuel de Paiva Boleo. Coimbra. 1951.

Autores/as

  • Rodolfo Oroz Universidad de Chile