García Salido, Marcos, Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, Av. Castelao, 15782, Santiago de Compostela, A Coruña, Spain